درباره شیکرا

کتاب پرنده نگری و حیات وحش

شیکرا (پیغوی کوچک) برگرفته از گونه ای پرنده شکاری

از خانواده قوشیان Accipitridae

با نام فارسی : پیغوی کوچک

نام انگلیسی Shikra

نام علمی :  Accipiter badius


امیدواریم که با عرضه کالاهای فرهنگی در حوزه حیات وحش بتوانیم سهم کوچکی در اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست کشور عزیزمان ایفا نماییم.


مرکز پخش کتاب تخصصی پرنده نگری و حیات وحش درایارن

www.shikra.ir