پرنده نگری چیست ؟

پرنده نگري (Birdwaching) به عنوان يکي از شاخه هاي اصلي اکوتوريسم چند سالي است که در ايران به طور گسترده تري نسبت به گذشته مطرح شده و کم کم جايگاه خود را بين طبيعت دوستان و طبيعت گردان باز کرده است. معادل کلمه Birdwaching در فارسي کلمات مختلفي پيشنهاد شده که از آن جمله مي‌توان به پرنده باز ، پرنده پا ، دوستان پرنده و تماشاگر پرنده اشاره کرد. اين واژگان به دليل تشابه اسمي با کبوتر باز و معادل بودن پرنده پا و پرنده پايي يا دوستدار پرنده و پرنده دوستي براي Birdwaching درنهايت کلمه پرنده نگري و پرنده نگر معادل مناسبي براي کلمات فوق تشخيص داده شده است.

در اصل پرنده‌نگري برخلاف تصور بيشتر مردم با پرنده شناسي تفاوت دارد. جالب است بدانيد پرنده شناسي علم مطالعه پرندگان است و پرنده شناس‌ها به پرندگان بسيار جزيي‌تر از پرنده نگرها نگاه مي‌کنند و براي اهدافي چون تحقيق و مطالعه روي اين موجودات کار مي‌کنند در حالي که پرنده نگري لذت بردن، تماشاي پرندگان و آموزش تفاوت کلي بين اين جانوران است و براي انجام آن تنها علاقمندي به طبيعت کافيست. پرنده نگرها براي لذت بردن هر چه بيشتر، از جزيي نگريستن به اين موجودات پرهيز مي‌کنند. Ornithology يا علم مطالعه پرندگان را پرنده شناسي مي‌نامند. کلمه Ornithology از ريشه Ornis گرفته شده که در زبان قديم يوناني براي پرندگان به کار مي‌رفته است.


ماخذ : کتاب پرنده نگری استاد بختیاری / سایت باشگاه پرنده نگری ایرانیان